ALBERTINE

Veľmi skorá konzumná odroda, novinka, vhodná na predlíčenie. Skoré vyzretie šupky, žltá farba dužiny, dlhooválny tvar hľúz, príjemný vzhľad, vysoký podiel tržných hľúz.

Pestovateľské pokyny:

Albertine uprednostňuje stredné pôdy s rovnomerným zásobením vlahou a živinami. Prednosť majú pôdy v dobrom kultúrnom stave.

Poznámky:

Albertine sa doporučuje sadiť v spone 0,75 x 0,32 až 0,34 m (~ 43.000 rastlín na ha). Pri predpokladanom neskorom zbere je spon 0,75 x 0,30 až 0,32 m. Hĺbka sadenia je štandardná. Vyznačuje sa dlhým obdobím kľudu, neklíči v sklade. Sadivo pre lepšie nasadzovanie hľúz sa musí narašiť alebo predklíčiť. Na to je dobrý aj tepelný šok pred výsadbou v trvaní 3 – 4 dni. Morenie proti koreňomorke je odporúčané. Citlivosť na metribuzín pred a po vzídení nie je známa. Hnojenie dusíkom 140 – 150 kg/ha (vrátane Nmin a organického hnojenia). V skorých zemiakoch sa celá suma hnojiva aplikuje pri štarte. Fosfor 100 kg/ha. Vodorozpustný fosfát k výsadbe. Draslík 200 – 220 kg/ha, sulfatický draslík. Horčík 60 kg/ha sa aplikuje pre úrodu a kvalitu hľúz. Pre foliárnu výživu nie je žiadne paušálne odporúčanie. Stredne vysoký výnos aktraktívnych hľúz v rovnomernom triedení. Je odporúčané včasné, pravidelné a cielené nasadenie ochraných látok proti plesni zemiakovej v postrekovom pláne.

Na stiahnutie:

Produktový list ALBERTINE