CARDINIA - Skorá odroda zemiakov

CARDINIA

Skorá odroda s výbornou konzumnou kvalitou a vysokou úrodou tržných hľúz. Atraktívne oválne hľuzy sú vhodné na pranie a balenie. Má plytké očká a žltá farba dužiny, ktorá po uvarení netmavne. Cardinia má veľmi vysoký a istý výnos. Vyznačuje sa tiež dlhým obdobím kľudu, čo ju predurčuje na dlhodobé skladovanie. Cardinia je odolná voči háďatku zemiakovému Ro1, Ro4, rakovine zemiakovej, chrastavitosti, striebristosti, černaniu dužiny i mechanickému poškodeniu. Varný typ B.

Pestovateľské pokyny:

Cardinia uprednostňuje stredne až lepšie pôdy s rovnomerným zásobovaním. Prednosť majú pôdy v dobrom kultúrnom stave. Vyvarovať sa lokalitám kde je sklon k hrdzavitosti.

Poznámky:

Cardinia sa môže vysádzať s odstupmi v riadku 30 – 32 cm (43000 rastlín/ha pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm). Hĺbka sadenia štandardná.

Cardínia je veľmi vďačná za harmonické hojenie. N-hnojenie s celkovou požadovanou hodnotou do 140 kg/ha (vrátane Nmin, vrátane organického hnojenia, +/- korekcia podľa stanoviska). Na parcelách ohrozených vyplavovaním živín aplikovať delenú dávku dusíka 80 kg/ha Vedľa K20 (250 – 300kg/ha) odporúčané vo forme sírana draselného, a fosforu 100 kg/ha (vodou riediteľný fosfát k rastline), treba dbať na zásobenie horčíkom 60 kg/ha, ktorý zaručí dobrý výnos a kvalitu hľúz. Musia sa zohľadniť zbytky po zbere a ogranické hnojivá. Citlivosť na Metribuzin nebola zistená. Napriek veľmi dobrej odolnosti treba pravidelný postrek proti plesni zemiakovej v normálnom postrekovom slede.

Na stiahnutie:

Produktový list CARDINIA