Kalendár 2017

Kalendár EUROPLANTU Slovensko na rok 2017

Akcie za účasti alebo usporiadania EUROPLANTU Slovensko v roku 2017

Názov Termín Miesto konania
FRUIT LOGISTICA 2021(www.fruitlogistica.de) 18.5. – 20.5. Berlín (Nemecko)
ABC STAVEBNÍCTVO (www.bocatius.sk) 29.3. – 31.3 Prešov - (predaj zemiakovej sadby)
6. ročník CELOSLOVENSKÉ DNI POĽA (www.dnipola.sk) 6.6. – 7.6. Dvory nad Žitavou
VÍTANIE NOVÝCH ZEMIAKOV NA SLOVENSKU (www.europlant.sk) 23.6. KD Veľký Biel
5. POĽNÝ DEŇ EUROPLANTU V POLABÍ (www.europlant.cz) 13.7. Bramko Semice (ČR)
21. POĽNÝ DEŇ EUROPLANTU ČR (www.europlant.cz) 27.7. ZD Veľká Losenice (ČR)
DEŇ POĽA EUROPLANTU SLOVENSKO (www.europlant.sk) 3.8. ÚKSÚP Spišská Belá
PATATOEUROPE 2017 (www.patatoeurope.com) 13.9. – 14.9. Emmeloord (Holandsko)
27. BRAMBORÁRSKE DNY ČBS ČR (www.cbshb.cz) 12.10. – 14.10. Havlíčkův Brod (ČR)
OPEN DAYS 2017 (www.europlant.biz) 8.11. – 10.11. Creil (Holandsko)
AGRITECHNICA 2017 (www.agritechnica.com) 14.11. – 18.11. Hannover (Nemecko)
PREDVIANOČNÝ DEŇ EUROPLANTU (výsledky zberu, ochutnávka) (www.europlant.cz) 7.12. ZD Veľká Losenice (ČR)