Kompetencie

EUROPLANT šľachtí úspech

EUROPLANT šľachtí úspech

Úspešná šľachtiteľská práca znamená vedieť už dnes, čo bude vyžadovať trh zajtrajška. Toto je naša každodenná výzva.

V spolupráci s našimi partnermi neustále pracujeme na metodike, ktorá je základom pre výber odrôd. Hlavným cieľom moderného šľachtenia je zdravá výživa, metódy šetrné k životnému prostrediu a ochrana prírodných zdrojov.

V súčasnosti sa stále zvyšujú požiadavky farmárov, priemyslu, obchodu ako aj spotrebiteľov. Toto je výzva pre náš výskum a šľachtenie, nájsť adekvátne riešenie pre uspokojenie týchto potrieb. V úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi sa snažíme optimalizovať a urýchliť našu šľachtiteľskú činnosť prostredníctvom stálej výmeny skúseností.

Súčasné metódy biotechnológie a molekulárnej biológie sú dôležitým prvkom nášho šľachtenia a množenia zemiakov po celé roky.

Hlavným princípom množenia našich odrôd je množenie v prostredí in vitro. Základom pre detekciu vírusov sú ELISA testy (Enzyme – linked immunosorbent assay). PCR technológie umožňujú rýchlu identifikáciu odrôd prostredníctvom genetických odtlačkov prstov, ako aj skúmanie šľachtiteľského materiálu pri infekcií rôznych patogénov.

Na základe požiadaviek trhu a v konečnom dôsledku potrieb zákazníkov musia naše odrody zemiakov podstupovať permanentný proces adaptácie a optimalizácie. V spolupráci s priemyselným sektorom je náš výskum zameraný aj na šľachtenie nových odrôd zemiakov s uplatnením v nových oblastiach.

Ako člen “Združenie pre podporu súkromného nemeckého šľachtenia” je Europlant spolu s výskumnými a vedeckými inštitúciami zapojený do spoločných výskumných projektov.
Súčasný výskum je zameraný na riešenie problémov chorôb a škodcov zemiakov ako aj na postavenie zemiakov ako dominantný zdroj škrobu.