Novošľachtenie a udržovacie šľachtenie zemiakov

BNA (Böhm – Nordkartoffel Agrarproduktion) je súčasťou rozsiahlej siete šľachtiteľských a výskumných staníc s pôsobením v najvýznamnejších regiónoch Európy. Desaťročia skúseností v oblasti šľachtenia zemiakov sú garanciou nových vysokovýkonných odrôd, ktoré sú úspešne rozširované medzi pestovateľmi a spracovateľmi zemiakov.

Kríženie a následný vznik nových odrôd zemiakov sa vykonáva na základe výberu rodičovských rastlín, ktoré sa uchovávajú v génovej banke, kde majú široké zastúpenie všetky významné odrody. Proces od kríženia cez testovanie až po registráciu novej odrody trvá 10 rokov. Počas tejto doby sa hodnotia nové krížence vo viac ako štyridsiatich znakoch. Je to napríklad tvar hľúz, hĺbka očka, farba dužiny, chuť, obsah škrobu, vhodnosť na lupienky, hranoly, ako aj rezistencia na choroby a škodcov.

Každoročne tento proces začína viac ako 300 000 semien, ktoré sa v prvom roku vysádzajú do skleníkov. Keďže každé s týchto semien je iné, potenciálne každé s nich môže byť novou odrodou. Následným procesom testovania dochádza každoročne k radikálnemu znižovaniu počtu a po ôsmich rokoch je iba niekoľko krížencov, ktoré sa prihlasujú do oficiálnych odrodových skúšok. Až po úspešnom testovaní dostane šľachtiteľ povolenie na množenie a predaj novovzniknutej odrody.

BNA disponuje troma šľachtiteľskými stanicami, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Nemecka. Sú to:

  • Böhlendorf – Mecklenburg-Western Pommerania
  • Ebstorf – Lower Saxony
  • Kaltenberg – Bavaria

Okrem vlastného šľachtenia BNA spolupracuje na šľachtení zemiakov aj s inými stanicami v rámci EU. Hlavná spolupráca sa zameriava na:

  • Lenzen (Zuchtbetrieb R. Jacobs)
  • Petersgroden (Saatzucht Berding)
  • Warringholz (Saatzucht Pohl)
  • Mansholt Veredelingsbedrijf B.V. (Vierhuizen /Netherlands).

Aké sadivo, taká úroda

Zdravé sadivo je základom kvalitnej produkcie zemiakov. Produkciou in-vitro rastlín, ktoré tvoria základ (prvú generáciu) sadiva zemiakov sa zaoberá sesterská spoločnosť BIOPLANT. Tá produkuje viac než 450 000 in vitro rastlín ročne, ktoré sa v prvom roku vysádzajú do skleníkov. Následne sa táto produkcia niekoľko rokov rozmnožuje až sa predáva konečným pestovateľom ako certifikované sadivo.