Pozvánka na deň poľa EUROPLANTU Slovensko

EUROPLANT šľachtiteľská spol. s r.o. v spolupráci s ÚKSÚP Spišská Belá Vás srdečne pozývajú na Zemiakársky deň, ktorý sa uskutoční dňa 3.8.2017 (štvrtok) so začiatkom o 9:30 hod. v areály ÚKSÚP-u Spišská Belá. Formou prehliadky demonštračných pokusov Vám predstavíme 32 odrôd zemiakov zo šľachtenia firmy EUROPLANT ako aj komplexnú ochranu pri ich pestovaní. O bohaté pohostenie a občerstvenie sa postará Salaš u Franka.

Program:

9:30 – 10:00       Prezentácia, občerstvenie

10:00 – 12:00    Odborné prednášky

* Založenie pokusu a priebeh vegetácie – Marián Tokár, ÚKSÚP Sp. Belá

* Analýza množiteľských plôch zemiakov v roku 2017 na Slovensku – Peter Kolenič, ÚKSÚP Košice

* Situácia na trhu so zemiakmi v EU – JORG EGGERS, EUROPLANT LUNEBUGR

* Najdôležitejšie a nové odrody Europlantu uvádzané na Slovenský trh – Miroslav Stacho, EUROPLANT Poprad

* Prehliadka pokusov

13:00      Pohostenie a záver