Katalóg odrôd

Corinna

Veľmi skorá odroda konzumných zemiakov. Atraktívny tvar hľúz. Rýchlo vyzretá šupka pred zberom.

Katalógové číslo: Corinna Kategórií:

Popis

Pestovateľské pokyny:

Corinna kladie stredné nároky na pôdne stanovište a pôdnu vlhkosť. Vysokú tržnú úrodu  možno zaistiť rovnomerným zásobením porastu vodou a živinami.

 

Poznámky:

Corinna doporučuje sa sadiť s odstupmi v riadku 32 – 34 cm ( ~ 38.000 rastlín na ha, pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm). Pri predpokladanom neskoršom zbere odstupy v riadku 30 – 32 cm. Hĺbka sadenia štandardne.  Vyznačuje sa dlhým obdobím kľudu, neklíči v sklade. Na dosiahnutie maximálnych úrod je potrebné sadivo narašiť tak, že ho 4 – 6 týždňov pred plánovaným termínom výsadby vystavíme teplotnému šoku pri 20 °C (2 – 4 dni). Potom má byť sadivo uložené v suchom, vzdušnom a chladnom prostredí až do doby výsadby. Morenie proti koreňomorke je odporúčané. Citlivosť na metribuzin pred vzídením nie je známa. Odporúčame vyhnúť sa aplikácií metribuzinu po vzídení.  Hnojenie  – dusík 160 kg (vrátane Nmin a organického hnojenia). V skorých zemiakoch sa celá suma sa aplikuje pri výsadbe. Fosfor 100 kg/ha. Vodorozpustný fosfát k výsadbe. Draslík 200 – 250 kg/ha, sulfatický draslík. Horčík 60 kg/ha aplikuje sa pre úrodu a kvalitu hľúz. Pre foliárnu výživu nie je žiadné paušálne odporúčanie. Vysoký výnos hľúz v triedení 40 – 70 mm.