Katalóg odrôd

Monique

Skorá  prémiová odroda, šalátová konzumná kvalita, hladká šupka s plytkými očkami, varný typ A.

Kategórií:

Popis

Pestovateľské pokyny:

Monique uprednostňuje stredné až lepšie pôdy s rovnomerným a istým zásobením vlahou a živinami. Prednosť majú pôdy v dobrom kultúrnom stave.

 

Poznámky:

Monique môže byť pre skorý zber sadená v spone 30 – 32 cm ( ~ 43 000 jedincov na ha 35/50), v prípade produkcie menších hľúz pre balenie až o 2 – 4 cm menej. Hĺbka sadenia je štandardná s maximálnim prekrytím zeminy 17 cm. Príprava na sadenie je štandardná.

Monique má vynikajúce obdobie kľudu a je možné ju skladovať až do jari. Je vďačná za harmonické hnojenie. Doporučuje sa celková hodnota do 120 kg/ha (včítane Nmin, organického hnojenia). Na miestach kde hrozí vymývanie je treba rozdeliť dávku dusíka 80 kg/ha. Vedľa draslíka K2O (270-300 kg/ha, do 150 kg sa môže použiť i ako chlorid) a dávky fosforu (100 kg/ha), je treba dbať na prívod horčíku (60 kg/ha). Pritom treba zobrať do úvahy i pozberové zvyšky a organické hnojivá. Doporučuje sa morenie proti koreňomorke, treba overiť odolnosť voči moridlu. Citlivosť na Metribuzin pri správnom použiti nie je známa.