Aktuality

16. ZEMIAKÁRSKY DEŇ A DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

EUROPLANT šľachtiteľská spol. s r.o.
a
HOS ÚKSÚP Spišská Belá, Syngenta Vás pri príležitosti 25. výročia založenia firmy EUROPLANT srdečne pozýva na ZEMIAKÁRSKY DEŇ

 

dňa 27. 07. 2023 so začiatkom o 9.00 hod. v zemiakarni firmy Europlant šľachtiteľská spol. s r.o. a na ÚKSÚP HOS Spišská Belá

kde sa uskutoční prehliadka dvora, skladov a techniky firmy. Formou prehliadky demonštračných pokusov Vám predstavíme 42 odrôd zemiakov zo šľachtenia firmy EUROPLANT. Stretnutie sa bude niesť v duchu výmeny skúseností, čerpania informácií a nadväzovania nových obchodných kontaktov.

PROGRAM:

9:30 – 10:30

  • Zemiakareň v Poprade – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (prehliadka techniky, skladu)

10:30

  • Presun na HOS ÚKSÚP v Spišskej Belej

11:00 – 11:30

  • Prezentácia, občerstvenie

11:30 – 15:00

  • Marián Tokár *Založenie pokusu a priebeh vegetácie; ÚKSÚP Spišská Belá
  • Jörg Eggers *Situácia na trhu so zemiakmi v Európe v roku 2023; Europlant Nemecko
  • Matej Šoka *Prezentácia firmy Syngenta; Syngenta SK
  • Miroslav Stacho, Jozef Pjontek *Prehliadka odrôd na pokusnom poli spojená  s prezentáciou

15:00

  • Pohostenie, záver
    O bohaté pohostenie a občerstvenie sa postará Salaš u Franka

 

Na Zemiakarsky deň Vás pozývajú: Stanislav Tremko,konateľ; Jiří Procházka,konateľ; Vladimír Dzurňák,prokurista

 

Partneri podujatia:

Deň zemiakového poľa – Privítanie novej úrody

Zemiakarsky a zeleninársky zväz Slovenskej republiky

Vás srdečne pozýva na 19. ročník

Dňa zemiakového poľa – Privítanie novej úrody

Podujatie sa uskutoční 30. júna 2023 o 9,00 hod.
v Kultúrnom dome Veľký Biel, ul. Železničná 80

Program:
8:30 Prezentácia účastníkov
9:00 Privítanie hostí a otvorenie podujatia

Aktivity ZZZ SR, aktuálny stav zemiakarstva na Slovensku
Strategický plán SPP 2023 – 2027 z pohľadu zemiakarov
Ing. Jozef Šumichrast, PhD., predseda ZZZ SR

9:30 Príhovory hostí

Ing. Helena Patasiová, predsedníčka AKS
Ing. Štefánia Buschbacher, generálna riaditeľka ÚKSÚP
Ing. Peter Fülöp, PhD., starosta obce Veľký Biel
Ing. Juraj Pénzeš, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva

MPRV SR

Ing. Jarmila Halgašová, poslankyňa NRSR
MVDr. Jaroslav Karahuta, poslanec NRSR
Ing. Richard Takáč, poslanec NRSR

10:00 Situácia v sektore v rámci Európy v rokoch 2022 – 2023
Jörg Eggers, Geschäftsführer, EUROPLANT Pflanzenzucht,
GmbH, Lüneburg,

10:20 Situácia v pestovaní zemiakov a vývoj na trhu v ČR

Jiří Procházka

10:40 Situácia v pestovaní zemiakov a vývoj na trhu v SR

Ing. Juraj Mačaj

11:00 Výroba sadiva zemiakov na Slovensku
Stanislav Tremko, Jozef Pjontek

11:20 Odrody zemiakov vo vzťahu k prebiehajúcim
klimatickým zmenám. Stolbur zemiaka ako dôsledok
klimatických zmien.
Ing. Marián Tokár, plodinový špecialista – zemiaky, vedúci
skúšobnej stanice ÚKSÚP v Spišskej Belej

11:50 Diskusia
12:00 Obed
12:30 Prehliadka pokusov zemiakov

Pripravené sú prehliadky porastov zemiakov v obci Nová Dedinka, v rámci
ktorých bude možné vidieť pestovateľské i testovacie plochy špičkových
slovenských pestovateľov.

Prezentácia odrôd od firiem Agrico, HZPC, Europlant, Norika.
Lokalizácia pokusov:
https://maps.app.goo.gl/BCy7Xa7ubyq2hCvc6?g_st=ig

Tešíme sa na Vašu účasť!
S pozdravom

Ing. Jozef Šumichrast, PhD.
predseda ZZZ SR

—————————————————————————————————————-
Počas programu sa bude podávať obed, káva, minerálka.
Dovoľujeme si Vás požiadať o potvrdenie účasti do 28.6.2023 na e-mail:
jozef.sumichrast@gmail.com, tel.: 0907 561 873
Organizátor podujatia: Zemiakarsky a zeleninársky zväz SR, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš

Partneri podujatia: