Poľné dni Europlantu v Českej republike

V rámci dlhoročnej tradície každoročne navštevujeme dni poľa, ktoré organizuje Europlant šlechtiteľská spol. s r. o., Česká republika. Najprv sme sa zúčastnili 7. poľného dňa Europlantu na Polabí a 25.7. sa konal už 23. ročník poľného dňa Europlantu na Vysočine. Dni poľa priniesli zaujímavý program, vysokú účasť pestovateľov ako aj odbornej verejnosti, diskusie a prezentácie nových a trhovo odskúšaných odrôd na dvoch odlišných miestach v Českej republike.

Dni zemiakového poľa – Privítanie novej úrody 2019

Po úspešných Celoslovenských dni poľa sme sa zúčastnili akcie konannej Zemiakárskym a zeleninárskym zväzom Slovenskej republiky na 15. ročníku „Dňa zemiakového poľa – Privítanie novej úrody“. Akcia bola rozdelená na dve časti. Prvá časť sa odohrala v kultúrnom dome vo Veľkom Bieli. Odzneli referáty, kde sme sa dozvedeli aktuálne informácie o vývoji trhu so zemiakmi v SR ale aj v Európe, ako aj odborné poznatky, ktoré odprezentovali renomovaný zástupcovia zemiakárskych firiem. Po ukončení sme sa presunuli do Novej Dedinky na prehliadky porastov skúšaných odrôd, ako aj trhovo osvedčených odrôd. Odprezentovali sme spolu 32 odrôd vyšľachtených firmou Europlant od veľmi skorých až po stredne neskorú odrodu Jelly. Každá odroda je šľachtená pre určitú časť trhu a dané klimatické podmienky. V rámci skupiny veľmi skorých odrôd najvyšší výnos mala naša novinka Albertine. V segmente skorých odrôd to bola rokmi overená Marabel. V najväčšej skupine stredne skorých  odrôd zvíťazila Gerogina. Pokúsne políčka boli relizované so závlahami.

Celoslovenské dni poľa 2019

Tak ako každý rok  sme prezentovali naše úspešné a perspektívne odrody na Celoslovenských dni poľa v Dvoroch nad Žitavou. Potešil nás záujem našich stálych, ako aj nových zákazníkov. Prezentovali sme 19 odrôd zemiakov zo šľachtenia firmy Europlant,  množené v Slovenskej republike, ktoré sú pestovateľmi obľúbené a úspešné. V našej kolekcii sa nachádzali aj odrody so slovenského šľachtenia. Ďakujeme za návštevu nášho výstavného políčka. Najbližšie sa stretneme 21.6. vo Veľkom Bieli na tradičnom Vítaní nových zemiakov na Slovensku. Tešíme sa na Vás. 

Termíny akcií usporiadaných alebo s účasťou Europlant šľachtiteľská spol. s r.o., v roku 2019

Pozvánka na deň poľa EUROPLANTU Slovensko

EUROPLANT šľachtiteľská spol. s r.o. v spolupráci s ÚKSÚP Spišská Belá Vás srdečne pozývajú na Zemiakársky deň, ktorý sa uskutoční dňa 3.8.2017 (štvrtok) so začiatkom o 9:30 hod. v areály ÚKSÚP-u Spišská Belá. Formou prehliadky demonštračných pokusov Vám predstavíme 32 odrôd zemiakov zo šľachtenia firmy EUROPLANT ako aj komplexnú ochranu pri ich pestovaní. O bohaté pohostenie a občerstvenie sa postará Salaš u Franka.

Program:

9:30 – 10:00       Prezentácia, občerstvenie

10:00 – 12:00    Odborné prednášky

* Založenie pokusu a priebeh vegetácie – Marián Tokár, ÚKSÚP Sp. Belá

* Analýza množiteľských plôch zemiakov v roku 2017 na Slovensku – Peter Kolenič, ÚKSÚP Košice

* Situácia na trhu so zemiakmi v EU – JORG EGGERS, EUROPLANT LUNEBUGR

* Najdôležitejšie a nové odrody Europlantu uvádzané na Slovenský trh – Miroslav Stacho, EUROPLANT Poprad

* Prehliadka pokusov

13:00      Pohostenie a záver

PATATO EUROPE 2016

POTATO EUROPE 2016 vo Francúzsku

V dňoch 14. – 15. septembra sa naša firma zúčastnila celoeurópskej výstavy POTATO EUROPE 2016, ktorá sa konala vo Villers – Saint – Christophe, Francúzsko. Na výstave sa zúčastnilo 300 vystavovateľov a aj napriek slnečnému horúcemu počasiu ju navštívilo viac ako 10 000 návštevníkov. Čítať viac “POTATO EUROPE 2016 vo Francúzsku”