Aktuality

Deň zemiakového poľa – Privítanie novej úrody

Zemiakarsky a zeleninársky zväz Slovenskej republiky

Vás srdečne pozýva na 19. ročník

Dňa zemiakového poľa – Privítanie novej úrody

Podujatie sa uskutoční 30. júna 2023 o 9,00 hod.
v Kultúrnom dome Veľký Biel, ul. Železničná 80

Program:
8:30 Prezentácia účastníkov
9:00 Privítanie hostí a otvorenie podujatia

Aktivity ZZZ SR, aktuálny stav zemiakarstva na Slovensku
Strategický plán SPP 2023 – 2027 z pohľadu zemiakarov
Ing. Jozef Šumichrast, PhD., predseda ZZZ SR

9:30 Príhovory hostí

Ing. Helena Patasiová, predsedníčka AKS
Ing. Štefánia Buschbacher, generálna riaditeľka ÚKSÚP
Ing. Peter Fülöp, PhD., starosta obce Veľký Biel
Ing. Juraj Pénzeš, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva

MPRV SR

Ing. Jarmila Halgašová, poslankyňa NRSR
MVDr. Jaroslav Karahuta, poslanec NRSR
Ing. Richard Takáč, poslanec NRSR

10:00 Situácia v sektore v rámci Európy v rokoch 2022 – 2023
Jörg Eggers, Geschäftsführer, EUROPLANT Pflanzenzucht,
GmbH, Lüneburg,

10:20 Situácia v pestovaní zemiakov a vývoj na trhu v ČR

Jiří Procházka

10:40 Situácia v pestovaní zemiakov a vývoj na trhu v SR

Ing. Juraj Mačaj

11:00 Výroba sadiva zemiakov na Slovensku
Stanislav Tremko, Jozef Pjontek

11:20 Odrody zemiakov vo vzťahu k prebiehajúcim
klimatickým zmenám. Stolbur zemiaka ako dôsledok
klimatických zmien.
Ing. Marián Tokár, plodinový špecialista – zemiaky, vedúci
skúšobnej stanice ÚKSÚP v Spišskej Belej

11:50 Diskusia
12:00 Obed
12:30 Prehliadka pokusov zemiakov

Pripravené sú prehliadky porastov zemiakov v obci Nová Dedinka, v rámci
ktorých bude možné vidieť pestovateľské i testovacie plochy špičkových
slovenských pestovateľov.

Prezentácia odrôd od firiem Agrico, HZPC, Europlant, Norika.
Lokalizácia pokusov:
https://maps.app.goo.gl/BCy7Xa7ubyq2hCvc6?g_st=ig

Tešíme sa na Vašu účasť!
S pozdravom

Ing. Jozef Šumichrast, PhD.
predseda ZZZ SR

—————————————————————————————————————-
Počas programu sa bude podávať obed, káva, minerálka.
Dovoľujeme si Vás požiadať o potvrdenie účasti do 28.6.2023 na e-mail:
jozef.sumichrast@gmail.com, tel.: 0907 561 873
Organizátor podujatia: Zemiakarsky a zeleninársky zväz SR, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš

Partneri podujatia: