Archív

ZEMIAKÁRSKY DEŇ

EUROPLANT šľachtiteľská spol. s r.o.

a

HOS ÚKSÚP Spišská Belá

Vás srdečne pozýva na ZEMIAKÁRSKY DEŇ dňa 05. 08. 2021 so začiatkom o 10.00 hod. v areáli  ÚKSÚP HOS Spišská Belá

Harmonogram dňa

9:30 – 10:00

10:00 – 12:00

13:00

Prezentácia, občerstvenie

Zahájenie, odborné prednášky

Marián Tokár ÚKSÚP Sp. Belá – Založenie pokusu a priebeh vegetácie

Jörg Eggers Europlant Nemecko – Situácia na trhu so zemiakmi v Európe v roku 2021

ÚKSÚPAnalýza množiteľských plôch zemiakov v roku 2021 na   Slovensku  – písomná forma pri prezentácii

Miroslav Stacho Europlant Poprad- Prezentácia odrôd v písomnej forme, spojená s prehliadkou pokusného poľa s výkladom zamestnancov firmy EUROPLANT

Pohostenie a záver – O bohaté pohostenie a občerstvenie sa postará Salaš u Franka

Dni zemiakového poľa – Privítanie novej úrody 2019

Po úspešných Celoslovenských dni poľa sme sa zúčastnili akcie konannej Zemiakárskym a zeleninárskym zväzom Slovenskej republiky na 15. ročníku „Dňa zemiakového poľa – Privítanie novej úrody“. Akcia bola rozdelená na dve časti. Prvá časť sa odohrala v kultúrnom dome vo Veľkom Bieli. Odzneli referáty, kde sme sa dozvedeli aktuálne informácie o vývoji trhu so zemiakmi v SR ale aj v Európe, ako aj odborné poznatky, ktoré odprezentovali renomovaný zástupcovia zemiakárskych firiem. Po ukončení sme sa presunuli do Novej Dedinky na prehliadky porastov skúšaných odrôd, ako aj trhovo osvedčených odrôd. Odprezentovali sme spolu 32 odrôd vyšľachtených firmou Europlant od veľmi skorých až po stredne neskorú odrodu Jelly. Každá odroda je šľachtená pre určitú časť trhu a dané klimatické podmienky. V rámci skupiny veľmi skorých odrôd najvyšší výnos mala naša novinka Albertine. V segmente skorých odrôd to bola rokmi overená Marabel. V najväčšej skupine stredne skorých  odrôd zvíťazila Gerogina. Pokúsne políčka boli relizované so závlahami.

Celoslovenské dni poľa 2019

Tak ako každý rok  sme prezentovali naše úspešné a perspektívne odrody na Celoslovenských dni poľa v Dvoroch nad Žitavou. Potešil nás záujem našich stálych, ako aj nových zákazníkov. Prezentovali sme 19 odrôd zemiakov zo šľachtenia firmy Europlant,  množené v Slovenskej republike, ktoré sú pestovateľmi obľúbené a úspešné. V našej kolekcii sa nachádzali aj odrody so slovenského šľachtenia. Ďakujeme za návštevu nášho výstavného políčka. Najbližšie sa stretneme 21.6. vo Veľkom Bieli na tradičnom Vítaní nových zemiakov na Slovensku. Tešíme sa na Vás. 

POTATO EUROPE 2016 vo Francúzsku

V dňoch 14. – 15. septembra sa naša firma zúčastnila celoeurópskej výstavy POTATO EUROPE 2016, ktorá sa konala vo Villers – Saint – Christophe, Francúzsko. Na výstave sa zúčastnilo 300 vystavovateľov a aj napriek slnečnému horúcemu počasiu ju navštívilo viac ako 10 000 návštevníkov. (viac…)

Na tradičnom zemiakárskom dni

Naša firma v spolupráci s HOS ÚKSÚP Spišská Belá usporiadala už tradičný ZEMIAKÁRSKY DEŇ, ktorý sa konal dňa 4.8.2016. Predstavili sme Vám formou prehliadky demonštračných pokusov 34 odrôd zemiakov zo šľachtenia firmy EUROPLANT, ako aj komplexnú ochranu pri ich pestovaní. (viac…)

Vítanie nových zemiakov

Vítanie nových zemiakov na Slovensku je akcia, ktorou každoročne začína šnúra Poľných dní, ktoré sa konajú ako na Slovensku, tak aj v Čechách. Táto akcia sa konala na prelome júna a júla v sále kultúrneho domu vo Veľkom Biely, kde sa diskutovalo o aktuálnych problémoch zemiakarského sveta. (viac…)