Aktuality

POTATO EUROPE 2016 vo Francúzsku

V dňoch 14. – 15. septembra sa naša firma zúčastnila celoeurópskej výstavy POTATO EUROPE 2016, ktorá sa konala vo Villers – Saint – Christophe, Francúzsko. Na výstave sa zúčastnilo 300 vystavovateľov a aj napriek slnečnému horúcemu počasiu ju navštívilo viac ako 10 000 návštevníkov.

Najnovšie technológie výsadby, zberu, triedenia a skladovania predvádzali všetci najvýznamnejší výrobcovia, ktorý pre sektor zemiakov ponúkajú svoju techniku.