Aktuality

Na tradičnom zemiakárskom dni

Naša firma v spolupráci s HOS ÚKSÚP Spišská Belá usporiadala už tradičný ZEMIAKÁRSKY DEŇ, ktorý sa konal dňa 4.8.2016. Predstavili sme Vám formou prehliadky demonštračných pokusov 34 odrôd zemiakov zo šľachtenia firmy EUROPLANT, ako aj komplexnú ochranu pri ich pestovaní.

Odborné prednášky odštartoval pán M. Tokár (vedúci HOS ÚKSÚP Sp. Belá), ktorý hovoril o založení pokusu a priebehu vegetácie. Nasledovala prednáška o analýze množiteľských plôch zemiakov v roku 2016 na Slovensku. Situáciu na trhu so zemiakmi v EÚ načrtol pán Jörg Eggers, manažér EUROPLANTu Nemecko. Posledná prednáška bola zameraná na nové odrody Europlantu uvádzané na slovenský a český trh. Pracovníci firmy s radosťou zodpovedali na otázky z pestovateľskej praxe a celé stretnutie sa nieslo v duchu výmeny skúseností, čerpania informácii a nadväzovania nových obchodných kontaktov.