Author: europlant

16. ZEMIAKÁRSKY DEŇ A DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

EUROPLANT šľachtiteľská spol. s r.o.
a
HOS ÚKSÚP Spišská Belá, Syngenta Vás pri príležitosti 25. výročia založenia firmy EUROPLANT srdečne pozýva na ZEMIAKÁRSKY DEŇ

 

dňa 27. 07. 2023 so začiatkom o 9.00 hod. v zemiakarni firmy Europlant šľachtiteľská spol. s r.o. a na ÚKSÚP HOS Spišská Belá

kde sa uskutoční prehliadka dvora, skladov a techniky firmy. Formou prehliadky demonštračných pokusov Vám predstavíme 42 odrôd zemiakov zo šľachtenia firmy EUROPLANT. Stretnutie sa bude niesť v duchu výmeny skúseností, čerpania informácií a nadväzovania nových obchodných kontaktov.

PROGRAM:

9:30 – 10:30

  • Zemiakareň v Poprade – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (prehliadka techniky, skladu)

10:30

  • Presun na HOS ÚKSÚP v Spišskej Belej

11:00 – 11:30

  • Prezentácia, občerstvenie

11:30 – 15:00

  • Marián Tokár *Založenie pokusu a priebeh vegetácie; ÚKSÚP Spišská Belá
  • Jörg Eggers *Situácia na trhu so zemiakmi v Európe v roku 2023; Europlant Nemecko
  • Matej Šoka *Prezentácia firmy Syngenta; Syngenta SK
  • Miroslav Stacho, Jozef Pjontek *Prehliadka odrôd na pokusnom poli spojená  s prezentáciou

15:00

  • Pohostenie, záver
    O bohaté pohostenie a občerstvenie sa postará Salaš u Franka

 

Na Zemiakarsky deň Vás pozývajú: Stanislav Tremko,konateľ; Jiří Procházka,konateľ; Vladimír Dzurňák,prokurista

 

Partneri podujatia:

Deň zemiakového poľa – Privítanie novej úrody

Zemiakarsky a zeleninársky zväz Slovenskej republiky

Vás srdečne pozýva na 19. ročník

Dňa zemiakového poľa – Privítanie novej úrody

Podujatie sa uskutoční 30. júna 2023 o 9,00 hod.
v Kultúrnom dome Veľký Biel, ul. Železničná 80

Program:
8:30 Prezentácia účastníkov
9:00 Privítanie hostí a otvorenie podujatia

Aktivity ZZZ SR, aktuálny stav zemiakarstva na Slovensku
Strategický plán SPP 2023 – 2027 z pohľadu zemiakarov
Ing. Jozef Šumichrast, PhD., predseda ZZZ SR

9:30 Príhovory hostí

Ing. Helena Patasiová, predsedníčka AKS
Ing. Štefánia Buschbacher, generálna riaditeľka ÚKSÚP
Ing. Peter Fülöp, PhD., starosta obce Veľký Biel
Ing. Juraj Pénzeš, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva

MPRV SR

Ing. Jarmila Halgašová, poslankyňa NRSR
MVDr. Jaroslav Karahuta, poslanec NRSR
Ing. Richard Takáč, poslanec NRSR

10:00 Situácia v sektore v rámci Európy v rokoch 2022 – 2023
Jörg Eggers, Geschäftsführer, EUROPLANT Pflanzenzucht,
GmbH, Lüneburg,

10:20 Situácia v pestovaní zemiakov a vývoj na trhu v ČR

Jiří Procházka

10:40 Situácia v pestovaní zemiakov a vývoj na trhu v SR

Ing. Juraj Mačaj

11:00 Výroba sadiva zemiakov na Slovensku
Stanislav Tremko, Jozef Pjontek

11:20 Odrody zemiakov vo vzťahu k prebiehajúcim
klimatickým zmenám. Stolbur zemiaka ako dôsledok
klimatických zmien.
Ing. Marián Tokár, plodinový špecialista – zemiaky, vedúci
skúšobnej stanice ÚKSÚP v Spišskej Belej

11:50 Diskusia
12:00 Obed
12:30 Prehliadka pokusov zemiakov

Pripravené sú prehliadky porastov zemiakov v obci Nová Dedinka, v rámci
ktorých bude možné vidieť pestovateľské i testovacie plochy špičkových
slovenských pestovateľov.

Prezentácia odrôd od firiem Agrico, HZPC, Europlant, Norika.
Lokalizácia pokusov:
https://maps.app.goo.gl/BCy7Xa7ubyq2hCvc6?g_st=ig

Tešíme sa na Vašu účasť!
S pozdravom

Ing. Jozef Šumichrast, PhD.
predseda ZZZ SR

—————————————————————————————————————-
Počas programu sa bude podávať obed, káva, minerálka.
Dovoľujeme si Vás požiadať o potvrdenie účasti do 28.6.2023 na e-mail:
jozef.sumichrast@gmail.com, tel.: 0907 561 873
Organizátor podujatia: Zemiakarsky a zeleninársky zväz SR, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš

Partneri podujatia:

ZEMIAKÁRSKY DEŇ

EUROPLANT šľachtiteľská spol. s r.o.

a

HOS ÚKSÚP Spišská Belá

Vás srdečne pozýva na ZEMIAKÁRSKY DEŇ dňa 05. 08. 2021 so začiatkom o 10.00 hod. v areáli  ÚKSÚP HOS Spišská Belá

Harmonogram dňa

9:30 – 10:00

10:00 – 12:00

13:00

Prezentácia, občerstvenie

Zahájenie, odborné prednášky

Marián Tokár ÚKSÚP Sp. Belá – Založenie pokusu a priebeh vegetácie

Jörg Eggers Europlant Nemecko – Situácia na trhu so zemiakmi v Európe v roku 2021

ÚKSÚPAnalýza množiteľských plôch zemiakov v roku 2021 na   Slovensku  – písomná forma pri prezentácii

Miroslav Stacho Europlant Poprad- Prezentácia odrôd v písomnej forme, spojená s prehliadkou pokusného poľa s výkladom zamestnancov firmy EUROPLANT

Pohostenie a záver – O bohaté pohostenie a občerstvenie sa postará Salaš u Franka

Dni zemiakového poľa – Privítanie novej úrody 2019

Po úspešných Celoslovenských dni poľa sme sa zúčastnili akcie konannej Zemiakárskym a zeleninárskym zväzom Slovenskej republiky na 15. ročníku „Dňa zemiakového poľa – Privítanie novej úrody“. Akcia bola rozdelená na dve časti. Prvá časť sa odohrala v kultúrnom dome vo Veľkom Bieli. Odzneli referáty, kde sme sa dozvedeli aktuálne informácie o vývoji trhu so zemiakmi v SR ale aj v Európe, ako aj odborné poznatky, ktoré odprezentovali renomovaný zástupcovia zemiakárskych firiem. Po ukončení sme sa presunuli do Novej Dedinky na prehliadky porastov skúšaných odrôd, ako aj trhovo osvedčených odrôd. Odprezentovali sme spolu 32 odrôd vyšľachtených firmou Europlant od veľmi skorých až po stredne neskorú odrodu Jelly. Každá odroda je šľachtená pre určitú časť trhu a dané klimatické podmienky. V rámci skupiny veľmi skorých odrôd najvyšší výnos mala naša novinka Albertine. V segmente skorých odrôd to bola rokmi overená Marabel. V najväčšej skupine stredne skorých  odrôd zvíťazila Gerogina. Pokúsne políčka boli relizované so závlahami.

Celoslovenské dni poľa 2019

Tak ako každý rok  sme prezentovali naše úspešné a perspektívne odrody na Celoslovenských dni poľa v Dvoroch nad Žitavou. Potešil nás záujem našich stálych, ako aj nových zákazníkov. Prezentovali sme 19 odrôd zemiakov zo šľachtenia firmy Europlant,  množené v Slovenskej republike, ktoré sú pestovateľmi obľúbené a úspešné. V našej kolekcii sa nachádzali aj odrody so slovenského šľachtenia. Ďakujeme za návštevu nášho výstavného políčka. Najbližšie sa stretneme 21.6. vo Veľkom Bieli na tradičnom Vítaní nových zemiakov na Slovensku. Tešíme sa na Vás. 

POTATO EUROPE 2016 vo Francúzsku

V dňoch 14. – 15. septembra sa naša firma zúčastnila celoeurópskej výstavy POTATO EUROPE 2016, ktorá sa konala vo Villers – Saint – Christophe, Francúzsko. Na výstave sa zúčastnilo 300 vystavovateľov a aj napriek slnečnému horúcemu počasiu ju navštívilo viac ako 10 000 návštevníkov. (viac…)