Regionálny produkt – značka prémiovej kvality

V dnešnej dobe sa presúva miesto pestovania zemiakov do teplejších oblastí západného a južného Slovenska. Preto nás teší podpora pestovania a nezávislá certifikácia kvality zemiakov v prostredí Spiša. Pre nás ako firmu, ktorá sa zaoberá výrobou sadbových zemiakov je dôležité, že certifikáty môžu pomôcť záujemcom pri výbere odrody sadbových zemiakov ako aj potvrdzujú vysokú kvalitu konzumných zemiakov. Certifikáty nájdete na stránke www.spisskezemiaky.sk a na našej stránke v sekcii na stiahnutie. Certifikát obsahuje ľahko čitateľné informácie o vlastnostiach zemiakov po uvarení a ošúpaní. Viac o certifikácii a Spišských zemiakov sa dozviete na stránke www.spisskezemiaky.sk.

Stále je ešte možnosť objednať si kvalitné sadbové zemiaky vypestované pod Tatrami v zdravom prostredí Spiša, Liptova a Starej Ľubovne. Objednať sadbové zemiaky môžete na tel. čísle 052/7731322

Objednávka zemiakového sadiva na sezónu 2021

Veľmi skoré zemiaky: Anuschka
Sanibel, Colette, Bellarosa, V Y P R E D A N É, N E D O S T U P N É

Skoré zemiaky: Elfe, Marabel,

Stredne skoré: Antonia, Concordia, Georgina, Laura, Red Fantasy, Spinela,
Agria Annalena, Megan, Bernina – V Y P R E D A N É, N E D O S T U P N É ,

Stredne neskoré: Jelly V Y P R E D A N É, N E D O S T U P N É

Zemiakové sadivo si môžete objednávať na telefónnom čísle 052/7731322. Minimálne množstvo na objednávku je 100 kg zemiakovej sadby z jednej odrody. 

Ponúkame na predaj konzumné zemiaky. Balenia 25 kg vrecia.

Poľné dni Europlantu v Českej republike

V rámci dlhoročnej tradície každoročne navštevujeme dni poľa, ktoré organizuje Europlant šlechtiteľská spol. s r. o., Česká republika. Najprv sme sa zúčastnili 7. poľného dňa Europlantu na Polabí a 25.7. sa konal už 23. ročník poľného dňa Europlantu na Vysočine. Dni poľa priniesli zaujímavý program, vysokú účasť pestovateľov ako aj odbornej verejnosti, diskusie a prezentácie nových a trhovo odskúšaných odrôd na dvoch odlišných miestach v Českej republike.

Dni zemiakového poľa – Privítanie novej úrody 2019

Po úspešných Celoslovenských dni poľa sme sa zúčastnili akcie konannej Zemiakárskym a zeleninárskym zväzom Slovenskej republiky na 15. ročníku „Dňa zemiakového poľa – Privítanie novej úrody“. Akcia bola rozdelená na dve časti. Prvá časť sa odohrala v kultúrnom dome vo Veľkom Bieli. Odzneli referáty, kde sme sa dozvedeli aktuálne informácie o vývoji trhu so zemiakmi v SR ale aj v Európe, ako aj odborné poznatky, ktoré odprezentovali renomovaný zástupcovia zemiakárskych firiem. Po ukončení sme sa presunuli do Novej Dedinky na prehliadky porastov skúšaných odrôd, ako aj trhovo osvedčených odrôd. Odprezentovali sme spolu 32 odrôd vyšľachtených firmou Europlant od veľmi skorých až po stredne neskorú odrodu Jelly. Každá odroda je šľachtená pre určitú časť trhu a dané klimatické podmienky. V rámci skupiny veľmi skorých odrôd najvyšší výnos mala naša novinka Albertine. V segmente skorých odrôd to bola rokmi overená Marabel. V najväčšej skupine stredne skorých  odrôd zvíťazila Gerogina. Pokúsne políčka boli relizované so závlahami.

Celoslovenské dni poľa 2019

Tak ako každý rok  sme prezentovali naše úspešné a perspektívne odrody na Celoslovenských dni poľa v Dvoroch nad Žitavou. Potešil nás záujem našich stálych, ako aj nových zákazníkov. Prezentovali sme 19 odrôd zemiakov zo šľachtenia firmy Europlant,  množené v Slovenskej republike, ktoré sú pestovateľmi obľúbené a úspešné. V našej kolekcii sa nachádzali aj odrody so slovenského šľachtenia. Ďakujeme za návštevu nášho výstavného políčka. Najbližšie sa stretneme 21.6. vo Veľkom Bieli na tradičnom Vítaní nových zemiakov na Slovensku. Tešíme sa na Vás.