Aktuality

ZÁSADY DOBREJ ÚRODY KVALITNÝCH ZEMIAKOV NA ZÁHRADKE

1. Dodržať podmienky pestovania a pre rastlinu vytvoriť vhodné prostredie.

2. Voľba vhodnej odrody podľa účelu a jej ďalšieho využitia. K dispozícii pre záhradkárov sú špičkové odrody odolné proti háďatku zemiakovému, označené N.

3. Základom úspechu je výsadba zdravého, biologicky hodnotného sadiva. Musíme si uvedomiť, že aj vynikajúce odrody, pri použití necertifikovaného sadiva nás totálne sklamú.

4. Vonkajšie vady vidíme priamo na hľuzách (poškodenie, hniloby), ale pre úrodu je rozhodujúca vnútorná, biologická kvalita sadiva, keď hľuzy nie sú zamorené vírusovými chorobami, majú dobrú klíčivosť a ži-votnosť. Túto vnútornú kvalitu nevidíme a jej zárukou je nákup certifikovaného sadiva – A (C1), B (C2). Toto sadivo je úradne preverené a má požadovanú kvalitu, bolo dopestované na pozemkoch preverených z hľadiska výskytu háďatka zemiakového a rakoviny zemiakovej, vlastné hľuzy potom na vírusové choroby a bakteriálnu krúžkovitosť.

Želáme Vám veľa úspechov pri pestovaní našich odrôd na záhradke!