Aktuality

Zemiaky na záhradke – príprava a výsadba

Aj keď zemiaky môžeme pestovať na rovnakom pozemku niekoľko rokov, nie je to vhodné pre vážne nebezpečenstvo rozšírenia chorôb a škodcov ( hniloby, háďatko zemiakové, pásavka zemiaková).

Striedanie plodín

Ideálne je striedanie plodín tak, aby zemiaky na pozemok prišli 1 x za štyri roky. Pokiaľ tento interval musíme skrátiť, je bezpodmienečne nutné vysádzať iba zemiaky z uznanej sady a odrody odolné háďatku zemiakovému, aby sme si pozemok trvale nezamorili týmto škodcom.

Príprava pozemku pred vysádzaním

Pozemok pod zemiaky vyhnojíme skoro na jeseň maštaľným hnojom ( vhodné je sadiť až druhý rok po hnojení hnojom ), lepšie kompostom, resp. zeleným hnojením ( repka, horčica ). Za strednú dávku hnoja môžeme považovať 4 kg na 1m2 pozemku. Je vhodné zapraviť s hnojom aj základnú dávku superfosfátu ( 80 g na 1m2 ) a draselnej soli ( 30 g na 1m2 ). Ak však použijeme dávku hnoja napr. 7 kg na 1m2, dodávame do pôdy toľko dusíka a draslíka, že stačí dohnojiť superfosfátom. Na jar je vhodné pre rýchlejší rastový štart rozhodiť pred výsadbou na 1 m2 pozemku dusíkaté hnojivo, napr. liadok v dávke 20 g (podľa celkového stavu vyhnojenia pozemku). Ak použijeme na jar kombinované hnojivo NPK, hnojíme v dávke 80 – 100 g na 1m2, tak úplne doplňujeme maštaľný hnoj zapravený na jeseň.

Príprava pozemku pred vysádzaním spočíva v nakyprení a prevzdušnení pôdy do hĺbky aspoň 15 cm, najlepšie v opakovane, čím výdatne ničíme klíčiace buriny a zároveň preteplíme pôdu. Zemiaky pestujeme v hrobkovej kultúre, ktorú založíme vytvorením (naoraním) plytkých rýh (6 – 8 cm), do ktorých vysádzame naklíčené hľuzy a zahrnutím (zaoraním) vytvoríme hrobky. Pre záhradkárov je vhodný tiež spôsob vysádzania hľúz do jamiek (podľa šnúry), kde hľuzy zahrnieme a začíname s rovinnou kultúrou v nezaburinenom stave. Vzídené rastliny prihŕňame postupne a vytvárame hrobok 20 – 30 cm vysoký. Chybou je hľuzyvysádzať hlboko. Vhodná medziriadková vzdialenosť je 62 cm, pre záhradku aj 50 cm. Hľuzy v riadku vysádzame vo vzdialenosti 30 – 35 cm, pri hustejšej výsadbe dopestujeme drobnejšie hľuzy.

Príprava zemiakového sadiva

Pre výsadbu si zabezpečíme zdravé, certifikované sadivo. Hľuzy na pohľad zdravé nemusia byť vždy zárukou dobrej úrody, pretože zemiaky trpia vírusovými chorobami, ktoré sa nemusia prejaviť na vzhľade. Uznané, certifikované sadivo zaručuje biologickú hodnotu a aj odrodovú pravosť.
Záhradkár by sa mal pri nákupe sadiva zaujímať, či kupuje certifikované sadivo (A – C1 a B – C2), alebo iba „vzhľadné zemiaky“. Len zdravé sadivo zaručuje dobré úrody. Sadivo na výsadbu je potrebné prebudiť, lepšie predklíčiť, alebo zakoreniť. Naklíčenie prebieha pri vyššej teplote 10 – 18 C na svetle 3 – 4 týždne. Účelom je vytvoriť krátke, silné, zafarbené klíčky, ktoré môžu (ako mierne zasypané hľuzy) i zakoreňovať. Ak nemáme tieto možnosti, alebo vysádzame väčšie množstvo sadiva, musíme hľuzy aspoň prebudiť (v očkách sa objavujú biele zárodky klíčkov). Tento proces trvá asi týždeň pri teplote 15 C. Naklíčená sadba urýchľuje zber o 2 – 3 týždne, narašená o týždeň.

Najskoršie zbery dosiahneme so zakoreneným sadivom s použitím netkaných textílií. Textíliou predhrejeme pôdu minimálne na 8 C. Po výsadbe porast zakryjeme. Odkrývame pri kultivácii – plečkovaní a hrobkovaní. Porast odkryjeme úplne až po skončení neskorých jarných mrazov. V záhradkách môžeme pestovať zemiaky aj pod čiernou textíliou. Hľuzy vysádzame do otvorov v tvare „T“ 30 x 30 cm. Kultivácia odpadá. Porast odkryjeme pred zberom.

Doba výsadby

Doba výsadby zemiakov na záhradke súvisí s možným poškodením rastlín nočnými mrazmi. Doba vzchádzania je 3 – 5 týždňov po vysadení. Záhradkár podľa možnosti boja proti mrazom sám volí termín výsadby. Prevažne však sadí skoro (v marci) a riskuje (riziko znížime prekrytím netkanou textíliou). Vzídený porast poškodený mrazom je dobré prihnojiť liadkom, rastliny obrastú, dajú normálnu úrodu, ktorá však bude oneskorená o 2 – 3 týždne.

Ošetrovanie zemiakov

Ošetrovanie zemiakov v priebehu vegetácie spočíva v opakovanom navršovaní hrobkov, čím súčasne ničíme buriny. Hrobkovanie opakujeme 2 – 3 x vždy po 7 – 10 dňoch ( podľa zaburinenia). Posledný zásah robíme do doby, nasadzovania hľúz, aby sme tieto nepoškodili. Nízke nahrnutie hrobkov často spôsobuje, že rastom sa nové hľuzy vy-tláčajú na povrch pôdy, zozelenajú a nie sú vhodné na konzum a sú ľahšie napádané plesňou zemiakovou. Rozhodujúce je nenahrňovať hrobky do špičky, vrchol hrobkov by mal byť široký najmenej 20 cm ( nebezpečenstvo zelenania hľúz a odtok vody ).