Aktuality

Zber a skladovanie zemiakov

Pri zbere zemiakov ručným vykopaním, alebo vyoraním sa snažíme hľuzy čo najmenej poraniť. Vyzreté hľuzy zberáme asi 14 dní po odstránení vňate, pri teplotách nad 120 C, zásadne nie z rozbahnenej pôdy. Pozbierané hľuzy necháme osušiť buď priamo v riadku, alebo na krytom mieste, kde ich môžeme po niekoľkých dňoch prebrať, odstrániť nahnité a poškodené hľuzy a uskladniť hľuzy zdravé. Pozor na zozelenenie hľúz na svetle.

Skladovanie zemiakov

Skladovanie zemiakov vyžaduje vzdušné uloženie, bez prístupu svetla. Rozhodujúca je stála skladovacia teplota 3 – 5 0C s určitou vlhkosťou vzduchu, aby nedochádzalo k vysychaniu hľúz. Vyššia nevetraná vrstva zemiakov naskladnených neodvetraných hľúz spôsobuje ich zaparovanie a podporuje rozvoj hnilôb. Na skládke sa stretávame s mokrou hnilobou, ktorú si na skládku prinášame s napadnutými hľuzami (zo zamokreného pozemku, alebo zaparené hľuzy) a suchou hnilobou, ktorá vzniká po poranení hľúz. Suchá hniloba je zradná dlhou ( 2 mesiace ) inkubačnou dobou. V úrodách zo zahrádok sa však vyskytuje ojedinele, pretože hľuzy zberáme ručne a manipulujeme s nimi opatrne.