Aktuality

Ochrana porastov proti chorobám a škodcom

Ochrana porastov proti chorobám a škodcom spočíva iba v nevyhnutných zásahoch. Chrastavitosť obmedzujeme, resp. znižujeme v období nasadzovania hľúz likvidáciou prísušku závlahou (najmä na ľahších pôdach).

Najnebezpečnejšie choroby zemiakov

Najnebezpečnejšia choroba, ktorá spôsobuje hnitie hľúz je plieseň zemiaková. Pri ochrane sa nezaobídeme bez postrekov. Zemiaky na skorý zber (do polovice júla) nie je potrebné chemicky ošetrovať. Pri porastoch zemiakov určených na neskorší zber a najmä na uskladnenie začíname s preventívnym postrekom pred zapojením porastu. Podľa počasia 2 x v desaťdňových intervaloch tento opakujeme. Mali by sme vytvoriť ochranný film na vrchnej i spodnej strane listov. Zárodky plesne sa totiž šíria vzduchom a do rastliny vnikajú dýchacími otvormi, prieduchmi, na spodnej strane listov. Ochranný film sa dažďom poruší (10 mm zrážok), preto pri daždivom počasí zvyšujeme počet postrekov. Z fungicídnych prípravkov môžeme použiť na prvé dva postreky Champion 50 WP alebo Kuprikol 250 SC, ktorých účinná látka je oxichlorid meďnatý. Ako ďalšie pri silnejšom infekčnom tlaku môžeme použiť kontaktné a systémové prípravky, ktorými sú napr.: Infinito, Ranman Top, Revus Top, Consento, Acrobat WG, Ridomil Gold, Nando 500 SC… V prípade, že porast je už napadnutý plesňou je veľmi účinnou ochranou proti napadnutiu hľúz odstránenie napadnutej vňate z porastu (zárodky huby padajú z listov na pôdu a prenikajú k hľuzám). Vňať odstránime vytrhaním, alebo vykosením, vynesením z poľa a následným spálením vysušenej vňate. Veľmi dobrým prípravok pre zabránenie šírenia plesne je v takomto prípade Altima 500 SC.

Hlavným škodcom

Hlavným škodcom s ktorým sa stretávame na zemiakoch je pásavka zemiaková. Chrobák, ale predovšetkým jeho žravá larva, najmä v teplejších polohách môže spôsobiť na záhradkách holožer a tým podstatne znížiť úrodu. Ekologicky je najlepší ich ručný zber a následná likvidácia. Likvidácia je možná aj chemickým postrekom, najlepšie pri výskyte malých lariev prípravkom Actara, Nurelle, Biscaya, Karate…