Aktuality

Vítanie nových zemiakov

Vítanie nových zemiakov na Slovensku je akcia, ktorou každoročne začína šnúra Poľných dní, ktoré sa konajú ako na Slovensku, tak aj v Čechách. Táto akcia sa konala na prelome júna a júla v sále kultúrneho domu vo Veľkom Biely, kde sa diskutovalo o aktuálnych problémoch zemiakarského sveta. Po prednáškach a diskusiách sme sa presunuli na neďaleký demonštračných pokus, kde ste mali možnosť vidieť novinky ako aj stálice zo sortimentu ponúkaných odrôd firmy EUROPLANT šľach. spol. s.r.o.

Sériu výstav a prednášok odštartovali 4. Poľným dňom Europlantu v polabý kolegovia z českej republiky dňa 14.7. v obci Semice. O dva týždne neskôr sa konal už jubilejný 20. poľný deň Europlantu v obci Veľká Losenice. Deväť prednášok bolo zameraných na situáciu na európskom trhu zemiakov v aktuálnej sezóne, prípravky firmy Bayer, novinky od firmy Grimme. Taktiež odzneli informácie o množiteľských porastoch zemiakov v ČR. Akcia sa ukončila prehliadkou demonštračných pokusov odrôd zemiakov firmy Europlant, Sativa Keškov a VŠÚZ Veľká Lomnica.